Versenyszabályzat

ONLINE DANCE CONTEST

PRESENTED BY STREET DANCE CUP

Hip Hop, Open és Tik Tok Kategóriás Táncverseny

Versenyszabályzat 2020

 1. Online Dance Contest
 2. Általános rendelkezések
 3. Versenyzési feltételek
 4. Tudásszintek
 5. Hip Hop kategória – szabályok
 6. Open kategória – szabályok
 7. TikTok kategória – szabályok
 8. Értékelés, bírói testület, egyéb
 9. Díjazás
 10. Nevezési segédlet

01. Online Dance Contest

A versenyrendszer 2007-ben indult el amatőr, kezdő táncosok számára Startversenyek néven. A táncosok és a versenyrendszer gyors fejlődésének köszönhetően versenyünk hamar kibővült, és 3 technikai szinten is lehetőséget ad a versenyzésre. 

A járványhelyzet kialakulásával nagy versenyek híján maradt a magyar táncközösség, így szeretnénk lehetőséget adni az online versenyzésre. Ezen versenyünkre videóval lehet jelentkezni.

A hagyományos versenyeinkhez hasonlóan a zsűri együtt, egy időben, a produkció egyszeri megtekintésével fogja értékelni  a nevezett műsorszámokat. 

A Tőlünk megszokottak alapján minden táncstílusban hozzáértő, aktív szakmai bírók értékelnek. Az Online Dance Contest is a Street Dance Cuptól 2007 óta megszokott magas minőséget képviseli.


Az online versenyen is nagy hangsúlyt fektetünk a díjazásra. Minden induló oklevéllel és ajándékkal tér haza a versenyünkről, mert a felkészülést és jelentkezést mindenképpen díjazzuk!

02. Általános rendelkezések

A jelen szabályrendszer 2020. szeptember 03-án lépett hatályba, és 2020. december 31-ig érvényes, ha azt addig a szervezők nem módosítják.

Kérjük az egyesület vezetőit, vezető tanárokat, koreográfusokat, hogy tájékoztassák versenyzőiket jelen verseny szabályzat tartalmáról, azokat szíveskedjenek kötelező érvényűnek tekinteni.

Olyan táncosok versenye, akik Hip Hop és egyéb utcai táncstílusokban illetve Open kategóriában szeretnék magukat megmérettetni teljesen kezdőtől, (’D’ tudásszint), a profi szintig (’A’ tudásszint).

Egy adott kategórián belül egy versenyző nem versenyezhet önmaga ellen.  Korcsoportugrás lehetséges, de csak magasabb korcsoportba, tehát minden versenyző nevezhet magasabba is, de alacsonyabba nem. A korcsoport ugrás az edző és táncos teljes felelőssége, és nem hibáztatható a versenyszervezőség. (Csoport és formáció kategóriákban lehetnek a korosztálynál idősebb tagok, ennek szabályozása az adott kategóriák alatt található.)
Amennyiben a koreográfus is táncol a versenyszámban, a produkciónak automatikusan ’B’ – ’A’ kategóriában kell indulnia.

 • A nevezési lap leadásával, a versenyen indulni kívánó csoport, ill. egyesület kinyilvánítja, hogy a versenyszabályzatot megismerte, elfogadta és minden körülmények között betartja.
 • Nevezési díjak mértéke a versenykiírásban szerepel.
 • Visszalépés esetén a nevezési díjat a fizetés legkésőbbi határidejének lezárása után már nem áll módunkban visszafizetni.
 • A nevezések lezárását követően elkészült forgatókönyv fellépői sorrendjén csak a nevezett edző egyeztetésével tudunk változtatni, a szabályzat betartásával.
 • A kellékekre és a díszletekre vonatkozó általános szabályok:
  – A táncosok nem használhatnak olyan tárgyat, amelyek a közbiztonságra különösen veszélyes eszköznek (175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet) vagy fegyvernek (2004. évi XXIV. Korm. rendelet) minősül.
 • A nevezések, nevezési díjak és videók beérkezése után felállítjuk a versenysorrendet (verseny mentét), amit előzetesen a médiafelületeinken feltüntetünk.

03. Versenyzési feltételek

A nevezést leadó felek csak a versenyszabályzatban leírtaknak megfelelően adják le nevezéseiket, mert a versenyszervezők, a legextrémebb esetben, a csapatot akár ki is zárhatja a versenyből. Minden kedves versenyző a verseny napján rendelkezzen valamilyen igazolvánnyal, amivel születési évét tudja igazolni.
A versenyzési szinteket, a szabályzat betartásával az edzők döntik el, de ezeket a szinteket a bírói testület módosíthatja (korcsoportot, illetve technikai szint besorolást is).

04. Tudásszintek

 Az Online Dance Contest versenyén három tudásszintet különböztetünk meg a Hip Hop és az Open kategóriákban. 

D’ szint: Az első és abszolút kezdő szint, a kezdő táncosok szintje. Keveredhetnek a ’C’ és ’D’ kategóriás táncosok, de minimum 70%-ban a saját tudásszintjüknek megfelelő létszámban kell lenniük.
Pl.:  Csoportnál: 10 táncosból minimum 7 főnek ’D’ tudásszinttel rendelkező versenyzőnek kell lennie. Formációinál: 20 táncosból minimum 14 főnek ’D’ tudásszinttel rendelkező táncosnak kell lennie.

C’ szint: A második szint, ami a ’D’ kategóriától leginkább technikai tudásban különbözik. ’C’ kategóriába sorolandó az a táncos, aki már több versenyen is részt vett. Kiemelkedő eredményt még nem feltétlenül ért el (dobogós helyezés), mert az általuk látogatott verseny résztvevői felkészültebbek, és technikai tudásuk nagyobb, a produkciójuk színvonalasabb.
Keveredhetnek a ’C’, ’D’ és ’B’ kategóriás táncosok, de a csapatnak minimum 70%-ban maximum ’C’ tudásszinttel rendelkező táncosokból kell állnia.
Pl.:  Csoportnál: 10 táncosból minimum 7 főnek ’C’ vagy ’D’ kategóriás versenyzőnek kell lennie.
Formációinál: 20 táncosból minimum 14 főnek ’C’ vagy ’D’ kategóriás versenyzőnek kell lennie.

’B’ és ’A’ szint: A harmadik szint, ami az előző két kategóriától, minden tekintetben erősebb. Olyan táncosok szintje, akiknek nagy színpadi-, illetve versenytapasztalata van, akár nemzetközi versenyeken is megmérettették magukat. Ez az abszolút profi kategória.

Keveredhetnek a ’C’ és ’B’ és ’A’ kategóriás táncosok, de a csapatnak minimum 70%ban ’B’ és ’A’ kategóriás táncosokból kell állnia.

05. Hip Hop kategória

Olyan zenékre történő táncok, melyek ritmusára az utcai táncok stílusai (House, Locking, Old School, New School, Popping, Waacking stb.) táncolhatóak. A táncproduktumban az adott stílus stílushű bemutatása emeli a produkciók értékét. A táncstílusok autentikus jellemzőinek ismerete mutatkozzon meg a produktumban. Változatos, inspiráló, egyedi koreográfiák bemutatása. Értendő ez alatt: kreatív-, egyedi-, váratlan-megoldások, érdekes zeneiség, „gag”-ek használata, a tér kihasználása, szinkron és aszinkron hatások, hatásvadászat… Más ismert vagy nem ismert koreográfiák konkrét másolása (minimum 2×8 copy) nagyon komoly pontlevonással jár, függetlenül a produkció milyenségétől (ez nem cover verseny). Emelések és akrobatika engedélyezett, de nem dominálhatnak.

Engedmények és tiltások:
Hip Hop kategóriákban a kellékek és díszlet használata nem megengedett!
Minden olyan tárgy, ami nem a fellépő ruha része, az kelléknek minősül. Ha mégis bármit felhasznál a táncos, azt a tánctéren kívülre kell juttatnia a produkció közben anélkül, hogy az fennakadást jelentene a produkció kivitelezésében. A tánctéren semmilyen tárgy, kellék nem lehet, ami a táncosokat elhagyja, a táncparkettre nem kerülhet kellék (pl.: szemüveg, sapka, felsőrész stb.) .
Ezekért a bírói testület pontot von le.

Korcsoportok:

A versenyzők korát a következő képen állapítjuk meg: Az adott évszámból kivonjuk a versenyző születésének évszámát. A hónap/napot nem vesszük figyelembe, tehát nem számít, hogy betöltötte-e már az adott kort, csak a születési évszám számít! Pl.: 2020-2006=14 éves, tehát ’serdülő-felnőtt’ kategóriás táncosnak minősül.

MINI-GYEREK:                                 2007- ben és utána születtek,                      maximum 13 évesek
SERDÜLŐ-FELNŐTT:                      2006- ban és előtte születtek,                       minimum 14 évesek

Korcsoportugrás: Minden versenyző nevezhet magasabb korcsoportba is, de alacsonyabb korcsoportba nem.

Létszámok:

Szóló : 1 fő; előadás időtartama: maximum 2:00

Duó / Trió:  2,3 fő; előadás időtartama: maximum 2:00

Csoport4-10 fő; előadás időtartama: 2:00-3:00. (+-5mp)

Csoport kategóriában maximum 2 fő térhet el a korcsoportjától felfelé, tehát nem átlagéletkort számolunk.

Formáció: 11 fő felett; előadás időtartama: 2:30-4:00. (+-5mp)

Formáció kategóriában maximum 4 fő térhet el a korcsoportjától felfelé, tehát nem átlagéletkort számolunk.

06. Open kategória

Nyílt kategória. Olyan táncos produkciók részére, amik a jelen versenyszabályzat más kategóriába nem illenek bele.
Konkrétan: Hastánc, Mazsorett, Társastáncok, Dance Show, Cheerleader, Sztepp, Akrobatikus Dance, Latin show, Pom Pom, Disco (Dance), Akrobatikus Rock and Roll, Néptánc. Továbbá a Modern és Kortárs táncokat is ide soroljuk.
Kellék és díszlet használata engedélyezett. A produkció ideje alatt használt tárgyak nem veszélyeztethetik a táncosok és más személyek testi épségét. A produkció ideje alatt használt tárgyak nem akadályozhatják a táncosokat  a produkció bemutatásában.

Kelléknek minősül az a tárgy, ami a versenyruhának nem része, és amit a csoport minden tagja egyenként is tud használni. A kellék darabszáma maximum annyi lehet, ahányan a csoportban versenyeznek. A kellék nagysága csak akkora lehet, amekkorát a táncos a produkció bemutatása alatt bármilyen módon tud alkalmazni, emelni, mozgatni, stb. A kellék nem sérti a színpad minőségét, és sérülésre egyáltalán nem alkalmas.

A kelléket a produkció időtartama alatt minimum 30%-ban a csoport használni kötelező, amennyiben kevesebb, mint 30%-ban használják, rontja és nehezíti a produkciót, ezért pontlevonás jár. (pl.: táska, esernyő, bot stb.)

Díszletnek minősül az a tárgy, amit a színpadon állítanak fel.  Jelen versenyszabályzat kétféle díszletet különböztet meg. Van a mozgatható és a nem mozgatható.
A mozgatható díszlet: szék, gurulós kis asztal, stb. Olyan eszközök, amik könnyűek vagy könnyed mozdulatokkal bármikor elmozdíthat, felemelhet stb. a táncos.
Nem mozgatható díszlet: nagy asztal, létra, építmény, stb. Olyan eszközök, amiket rögzíteni kell és a produkció elejétől a végéig a rögzített helyen marad.
– A díszlet semmilyen formában nem sértheti a talajt. Behozatalnál és kivitelnél sem. A rögzítése legyen biztonságos és a színpad felületét nem sértheti.
– Elektromos berendezések (pl.: zenelejátszó, lámpa, stb.) csak elemmel vagy akkumulátorral működtethetőek.

Korcsoportok:

A versenyzők korát a következő képen állapítjuk meg: Az adott évszámból kivonjuk a versenyző születésének évszámát. A hónap/napot nem vesszük figyelembe, tehát nem számít, hogy betöltötte-e már az adott kort, csak a születési évszám számít! Pl.: 2020-2006=14 éves, tehát ’serdülő-felnőtt’ kategóriás táncosnak minősül.

MINI-GYEREK:                                 2007- ben és utána születtek,                      maximum 13 évesek
SERDÜLŐ-FELNŐTT:                      2006- ban és előtte születtek,                       minimum 14 évesek

Korcsoportugrás: Minden versenyző nevezhet magasabb korcsoportba is, de alacsonyabb korcsoportba nem.

Létszámok:

Szóló: 1 fő; előadás időtartama: maximum 2:00

Duó / Trió:  2,3 fő; előadás időtartama: maximum 2:00

Csoport4-10 fő; előadás időtartama: 2:00-3:00. (+-5mp)

Csoport kategóriában maximum 2 fő térhet el a korcsoportjától felfelé, tehát nem átlagéletkort számolunk.

Formáció: 11 fő felett; előadás időtartama: 2:30-4:00. (+-5mp)

Formáció kategóriában maximum 4 fő térhet el a korcsoportjától felfelé, tehát nem átlagéletkort számolunk.

07. TikTok kategória

A mindenki által ismert Tik Tok elnevezésű applikáció (későbbiekben: app.) táncos trend részét tekintjük a verseny ezen kategóriájának. Minden olyan táncos trendi koreográfia, ami megtalálható az app-ban, a versenyen indulhat. Nevezhető az app-ban felvett videó, továbbá más videó felvétel is, de annak megegyezőnek kell lennie az app-ban szereplő koreográfiával.

Sem díszlet sem eszköz nem használható. Az app. nagyon sokrétű, így kifejezetten a fent említett feltételeknek megfelelő videókat értékeljük.
A TikTok kategóriában csak korcsoportban különböznek egymástól a produkciók. Nincs megkülönböztetés a technikai, tudásbeli szintek között.
A beküldött videó igényessége, eredetiségének pontossága, mozgás tisztasága, ötletgazdagsága, dinamikája határozza mega produkció értékét.

MINI-GYEREK:                                 2007- ben és utána születtek, maximum 13 évesek
SERDÜLŐ-FELNŐTT:                      2006- ban és előtte születtek, minimum 14 évesek

08. Értékelés, bírói testület, egyéb

A bírói testület 5 szempont alapján ítéli meg a produkciókat:

Szinkron/ szinkronhatás                             20%      (1-10),
Koreográfia/ Stílus                                         25%      (1-10),
Technika                                                            25%      (1-10),
Zene használata                                              15%      (1-10),
Előadásmód/prezentáció                             15%      (1-10)

Ezek tekintetében produkciónként 5- 50 pontig pontoz egy bíró.

Kivétel
, a szóló kategóriákban Szinkron/szinkronhatást nem pontoz a zsűri, itt maximálisan 40 pontot tud egy táncos kapni bírónként.

A bírói testület 5 főből áll. Ennek egyik tagja a versenybíró, aki a pontozás mellett a táncosok technikai szintjének ellenőrzésére is figyel!

Holtverseny esetén a ’Koreográfia/Stílus’ és ‘Technika’ pontszámok kerülnek összeadásra, és az ezek alapján a szempontok alapján több pontot kapott produkció végez előrébb. Amennyiben ezek a pontok is megegyeznek 4. helyezéstől holtverseny áll fent, dobogós helyezés esetén pedig a zsűri dönt, ki kerüljön előrébb. Tehát dobogón nincs holtverseny.

 09.      Díjazás

Minden indulót oklevéllel díjazunk.

Minden dobogós helyezett érmet kap.

Minden aranyérmes helyezett kupát kap.

Serdülő-Felnőtt „B és A” kategóriában pénzdíjjal jutalmazzuk a nyertes indulókat.

  10.      Nevezési segédlet

Egy nevezési lapon belül az összes nevezésedet le tudod adni a táblázat alján található kis fülek segítségével.

Minden munkalapon (szóló, duó/trió, csoport, formáció), korosztályok szerint tudtok haladni fentről lefelé. A korosztályokról a versenyszabályzatban találjátok az információkat. Amelyik kategóriában nincs induló, azt hagyjátok üresen.

Kérünk Titeket, a  táblázatba pirossal előre beírt példákat ne módosítsátok átírásokkal, ne töröljétek ki, az alatta lévő táblákat töltsétek. Inkább a megfelelő helyre írjátok a nevezéseket. A lapok alján lévő „minta” nevezés segít abban, hogyan kell kitölteni egy adott kategóriát.

Ami pirossal van jelölve, azokat a rubrikákat kell nektek is kitölteni az az alatti táblákban. Kérésünk, hogy amikor egy csapat nevezésénél a VERSENYZŐK NEVEI névsorát töltitek, egy kockában legyen minden induló neve vesszővel elválasztva, mindegy hány tagból áll. Ebben is segít a „mintanevezés”.

 1. Munkalap (fül): Az összesített nevezési lapon, a versenyen induló összes gyerek nevét egyetlen táblázatban kell leadni.
  Ebben fel kell tüntetni:
  – A Tánciskola, egyesület nevét, ami képviseli a versenyen a versenyzőket,
  – a számlázáshoz szükséges adatokat
  – az edző nevét, akihez a gyerekek tartoznak
  – az edző telefonszámát, akit el tudunk érni a verseny előtt vagy akár a verseny folyamán is.
  – e-mail elérhetőségét, lehetőleg azt, amin az edző nyomon tudja követni a  versenyről várható információkat.
  – a versenyen indítani kívánt versenyzők neveit, születési éveiket
  – valamint, hogy a versenyző hány produkcióban indul az adott versenynapon. Ide csak számot kell beírni. A korcsoportok szerinti nevezésekben kell bontottan bevinni a gyerekek neveit.
 2. Munkalap (fül): Szóló nevezések. Itt az egyéni nevezéseket tudjátok leadni.
  Kérünk Titeket, a ’Becenév vagy szerepeljen majd a később elküldött videó fájlnevében is. A ’Becenév vagy Fantázianév’ rubrika kitöltése is kötelező, de természetesen megegyezhet a versenyző nevével.
 3. Munkalap (fül): Duó, Trió nevezések. Itt arra kell figyelni, hogy a duónál a létszámhoz 2-őt, a triónál 3-at kell írni. A csapattagok neveihez minden csapattag neve kerüljön bele, vesszővel elválasztva.
 4. Munkalap (fül): Csoport nevezések. A csoportnevezéseket tudjátok itt leadni. A csapattagok neveihez minden csapattag neve kerüljön bele, vesszővel elválasztva.
 5. Munkalap (fül): Formáció nevezések. A formációk nevezéseit itt tudjátok leadni. A csapattagok neveihez minden csapattag neve kerüljön bele, vesszővel elválasztva.

TikTok kategóriában nincsen technikai szint szerinti bontás, így abban a kategóriában ezt nem kell feltüntetnetek! A két korcsoportot azonban ott is megkülönböztetjük, kérünk Titeket, erre figyeljetek a nevezési lap kitöltésénél.

A munkafüzet alján mintaként kitöltöttünk egy kategóriát, és pirossal van feltüntetve az, amit edzőnek kell kitöltenie. (A „mintában” lévő nevezés/nevezések csak kitaláció, nem fog szerepelni a versenyen.)

Ha készen vagy a nevezéssel, a mentésnél nagy segítség, ha a fájl nevébe feltünteted még a tánciskola, vagy az edző nevét. Pl.: stepuptanciskola_ nevezesi_lap_2020.xls.
Vagy silvesterstallone_ nevezesi_lap_2020.xls.

Ha egy tánciskola több edzőtől indít versenyzőket, egy nevezési lapon belül is le tudja adni, de természetesen a tánciskolán belüli edzőnkénti külön nevezési lapokat is nagy szeretettel várjuk.

Nevezési díjak: 2000 Ft egy kategóriában való indulás. További nevezések 1600 Ft.

KÉRÜNK TITEKET, A NEVEZÉSEKET AZ  info@startversenyek.hu E-MAIL CÍMEKRE KÜLDJÉTEK!

JÓ FELKÉSZÜLÉST ÉS VERSENYZÉST KÍVÁN A STREET DANCE CUP SZERVEZŐ CSAPATA!